Bakgrunn

Jeg er en dame i 50 årene som etter 25 års erfaring fra det private næringsliv, valgte å utdanne meg til terapeut. Jeg begynte på Høgskolen for Helhetsterapi i 2003 og var ferdig med den skolen i 2007. Så tok jeg Medisin Grunnfag for å få eksamensbeviset fra nhh. Deretter har jeg jobbet som helhetsterapeut. Siden 2010 har jeg vært tilknyttet Tine som massør. 

Fra 2011 satt jeg i styret i forbundet vårt, Helhetsterapiforbundet til vi fusjonerte med NNH. Medlem siden 2017.

For å praktisere som terapeut uten å være mva pliktig, er en terapeut forpliktet til å være medlem i et forbund som har gitte etiske regler og retningslinjer som vi er forpliktet til å følge. Via forbundet har vi også klientforsikring.